• İktibas

  • İktibas

  • İktibas

  • İktibas

Copyright 2023 - Custom text here

İktibas Nedir?

1. isim, edebiyat Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas.

2. dil bilgisi Başka bir dilden alınmış kelime.

Türk Dil Kurumu

 İKTİBAS

(ﺍﻗﺘﺒﺎﺱi. (Ar. ḳabs “ateş almak, almak”tan iḳtibās
1. edeb. Bir söz veya fıkrayı aynen veya anlam olarak kendi söz veya yazısına aktarma: Bu kabilden olan hakāyık-i nâfiayı nerede bulursak iktibas ederiz (Cemil Meriç). Özellikle âyet, hadis, kelâm-ı kibar ve diğer şâirlerin sözleri iktibâsın asıl malzemesini oluşturur. İktibas, daha çok fikri kuvvetlendirmek ve sözü güzelleştirmek amacına yöneliktir (İskender Pala). 
2. Alıp faydalanma: Hüsrev-i dîvân-ı nazmım iktibâs-ı vahy ile / Tab’-ı âlî-himmetimdir tercümân-ı hüsn ü aşk (Leskofçalı Gālib). Kanatlarını sallayarak uçtukça göğsünden de şafaktan iktibas ettiği al, mâi birtakım renkler temevvüç eder (Sâmipaşazâde Sezâî). 

 

 

 

 Kaynak: Kubbealti Lugatı

.

f t g m