• İktibas

  • İktibas

  • İktibas

  • İktibas

Copyright 2023 - Custom text here

KYK burs başvurusu hangi tarihte alınıyor

KYK burs başvuruları, öğrenimleri esnasında ihtiyaç duyacakları meblağları temin etmek isteyen öğrenciler için büyük önem arz edecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, yeni dönemde burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?  

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yurt başvuru sonuçlarının netleşmesi ardından burs başvuru tarih aralıklarının ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

12.09.2017

 

İktibas Nedir?

1. isim, edebiyat Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas.

2. dil bilgisi Başka bir dilden alınmış kelime.

Türk Dil Kurumu

 İKTİBAS

(ﺍﻗﺘﺒﺎﺱi. (Ar. ḳabs “ateş almak, almak”tan iḳtibās
1. edeb. Bir söz veya fıkrayı aynen veya anlam olarak kendi söz veya yazısına aktarma: Bu kabilden olan hakāyık-i nâfiayı nerede bulursak iktibas ederiz (Cemil Meriç). Özellikle âyet, hadis, kelâm-ı kibar ve diğer şâirlerin sözleri iktibâsın asıl malzemesini oluşturur. İktibas, daha çok fikri kuvvetlendirmek ve sözü güzelleştirmek amacına yöneliktir (İskender Pala). 
2. Alıp faydalanma: Hüsrev-i dîvân-ı nazmım iktibâs-ı vahy ile / Tab’-ı âlî-himmetimdir tercümân-ı hüsn ü aşk (Leskofçalı Gālib). Kanatlarını sallayarak uçtukça göğsünden de şafaktan iktibas ettiği al, mâi birtakım renkler temevvüç eder (Sâmipaşazâde Sezâî). 

 

 

 

 Kaynak: Kubbealti Lugatı

.

f t g m