• İktibas

  • İktibas

  • İktibas

  • İktibas

Copyright 2023 - Custom text here

Darüşşafaka tarihçesi

1963


Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye” adlı dernek, 30 Mart 1863 tarihli padişah fermanıyla kuruldu. Amacı; yoksul ve yetim çocukların eğitim-öğretimine destek olmaktı. Pek çok Osmanlı paşası ve aydınının üyesi olduğu Dernek, Türkiye tarihinin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenme örneğini oluşturdu.

Devamını oku...

ATB – Avrupa Türk Birliği - Üç Tuğ

Hilâlin içindeki üç tuğ devlet, millet ve hakimiyeti temsil eder.

Devlet: Devlet birliğin, beraberliğin, gücün ve otoritenin adıdır. Türk milleti, tarih boyunca pek çok güçlü devlet kurmuş ve tarihe yön verebilmiştir. Ama asıl önemli olan devletin niteliği ve niceliğidir.

Alperen Ocakları'nın devlet anlayışı "millet için devlet" anlayışıyla izah edilebilir. Devlet millet için vardır. Milletin mutluluğu, huzuru, namusu, onuru için vardır. Şeyh Edebali’nin insanı yaşatki devlet yaşasın sözü devlet kavramımızı şekillendirir.

Millet: Millet Devlet içerisinde yaşayan unsurların tümüne verilen addır. Dil,din,ortak tarih şuuru,kültür milleti oluşturan ana öğelerdir. Alperen Ocaklarının Millet anlayışı farklı unsurların bir arada yaşamasını zenginlik telakki eder. Dokuz asır islamiyete sancaktarlık ve hizmetkarlık yapmış olmamız milletimizle övünebilmemizin tek dayanak noktasıdır. Ayeti kerimede buyrulan ‘Ben sizi kavim kavim yarattım ki tanışıp anlaşasınız diye’ dusturu millet anlayışımızın ana felsefesini oluşturur.Farklı kavimlerden olmayı millet içersinde ayrılık gerekçesi gösteren unsurları Alperen Ocakları kabullenemez.

Devamını oku...

f t g m